LTECH Energistrategi implementeres på Gungehusskolen

LTECHs nyudviklede energistrategi har sparet Hvidovre Kommune 25% i energiforbrug

Som del af en omfattende strategisk indeklimaplan i Hvidovre Kommune, har vi i samarbejde med kommunen implementeret LTECH Energistrategi, der indtil videre har mindsket Gungehusskolens energiforbrug med 25% i gennemsnit.

Vi har sparet 20% på varmeforbruget og 30% på elforbruget, på Gungehusskolen. En kæmpe gevinst for vores budget og for vores klima mål. Dette er uden tvivl fremgangsmåden til at hjælpe med at indfri vores klima mål samtidig med at vi får optimeret vores anlæg.

Martin Fjellerad

Teknisk Driftsansvarlig, Hvidovre Kommune

Formålet med planen er at forbedre indeklimaet på alle kommunens skoler for at skabe optimale læringsmiljøer og øge trivsel for både børn og lærere.

Som klimakommune har kommunen forpligtet sig til at begrænse CO2-udledning med 2 % om året indtil 2025. Det vil de blandt andet gøre ved at renovere deres bygninger, så forbruget af vand, varme og elektricitet bliver mindre.

Projektet blev skudt i gang med Gungehusskolen, hvilket har været en stor succes.

Problemstilling

Skolen havde udfordringer med for høje temperaturer i lokalerne ved tilførsel af varme fra mennesker i bygningen og fra solindfald. Der var ligeledes konstateret ringe luftkvalitet i bygningen, som var målt ved for høje koncentrationer af CO2. Hovedformålet var at at skabe et godt indeklima for børn, lærere og andre brugere af bygningerne på baggrund af problemstillingerne.

Resultat

Energistrategiens princip er simpelt: Bedre udnyttelse af data, forskning og viden i CTS anlægget, og kun udskiftning af absolut nødvendige CTS komponenter. Dette for at holde etableringsomkostningerne nede, og opnå en top effektiv styring og en så kort tilbagebetalingstid som muligt.

Med LTECH Energistrategi har vi forbedret luftkvaliteten ved dels at udskifte de fleste eksisterende ventilationsanlæg helt og derudover at etablere ny ventilation i alle de klasseværelser, hvor der ikke eksisterede ventilation.

Der er sparet 25% i gennemsnit i perioden jan-juli sammenlignet med samme periode i de fire foregående år.

  At etableringsomkostningerne er lave, er et kæmpe plus, og gør tilbagebetalingstiden er inden for få år.

  Martin Fjellerad

  Teknisk Driftsansvarlig, Hvidovre Kommune

  Jeg er meget tilfreds med vores nye CTS-anlæg. Brugerfladen er blevet mere overskuelig hvilket giver et bedre overblik, og det er blevet mere intelligent og selvstændigt som har givet mere tid til at vi kan løse andre opgaver.

  Brian Clemmensen

  Teknisk Serviceleder, Gungehusskolen

  Den helt store gevinst ved LTECH Energistrategi er optimal komfort med et minimalt energiforbrug og en intelligent styring som kræver minimal vedligeholdelse.

  Det sætter driftspersonalet i centrum. Vi har sørget for at CTS-anlægget er mere brugervenligt og at det kræver minimale løbende justeringer.

  Ikke nok med det, så kræver Energistrategien minimal ombygning, hvilket skaber mest værdi for pengene.

  Løsning

  Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling, arrangerede vi med kommunen at etablere vores nyudviklede Energistrategi på hele skolen, for at opnå det ønskede indeklima samtidig med en energibesparelse.

  Registrering

  For at sikre en korrekt afstemt bygning er det essentielt at vide hvilke anlæg som forsyner hvilke lokaler. Der laves en total principtegning af varmeforsyningerne. Denne implementeres på CTS anlægget med live værdier og status for et godt og hurtigt overblik for driftspersonalet. Samtidig er det et stærkt værktøj i fejlfindingsøjemed.

  Opdeling af områder i zoner

  Anlæggene deles op i zoner for bedre temperatur og luft styring, samt lettere betjening fra CTS. Zoner er bl.a. delt op i global, skole, sfo, administration, festsal og sportshal.

  Brugerundersøgelse

  Brugere klager over både kulde og varme problemer, trækgener og dårlig luft. Det registreres hvor de værste problemer er og undersøges efterfølgende om problemet er afhjulpet.

  Principdiagram

  Registrering af stand af anlæg.

  Varmekilder i lokalerne gennemgås. Samtlige radiatorer mv. kontrolleres og der sørges for at de er fuldt funktionsdygtige. Dette er med til at sørge for et behageligt indeklima og en bedre udnyttelse af varmen.

  Skolen er bygget over flere årtier med alt fra gamle støbejernsradiatorer til helt nye lavtemperaturradiatorer, dette skal den enkelte blandesløjfe indstilles efter.

  Der blev bl.a. registreret følgende:

  N

  Defekte / manglende termostater flere steder

  N

  Frem/retur byttet til lokaler der altid var kolde.

  N

  Flere reguleringsventiler på blandesløjfer var defekte.

  N

  Pumper var indstillet for højt

  N

  Differenstryk til veksler stod for højt

  N

  Ventilhoved defekt til ventilationsanlæg.

  N

  Flere ventilationsanlæg fik ikke nok varme tilført, grundet forkert indstillede strengreguleringsventiler.

  N

  Eksisterende brand- og røgspjæld virkede ikke, så en del af lokalerne med meget dårligt indeklima, fik ikke noget luft tilført.

  Montering

  Ombygning / korrektion af defekte eller forkert udførte anlæg

  N

  De fejl fundet under ”registrering af stand (…)” rettes op.

  N

  Rumfølere opsat for at kunne registrere indeklima og give behov til ventilation. Dette er med til at sikre korrekt klima samt unødigt energispild.

  N

  Flowfølere etableret på ventilationsanlæg, for at køre med balancerede luftmængder og efterprøve indregulering.

  Programmeringen

  Der foretages en kortlægning af driftsbehov samt vurdering af optimal drift for hvert enkelt anlæg.
  Ved hjælp af års forskning og tests har vi udviklet specielle LTECH styringsprincipper som regulerer efter behov og udnytter energien maksimalt, hvilket har givet en stor energibesparelse. Programmerne er meget intuitive og selvstyrende, hvilket har gjort CTS brugerfladen mere simpel.

  LTECH Regulator: Behov for luft udskiftning og tilføjelse af varme eller køl i lokalerne reguleres med LTECH specialudviklede regulator, som er selvindstillelig, og konstant tilpasser sig. Ingen indstillinger som på en gammeldags PID-regulator. Dette gør at reguleringen altid er optimal uanfægtet de omkringliggende forhold, og den skrider ikke over tid. Dette er en kæmpe fordel for komforten, anlæggene og anlægskomponenterne.

  Hvad så nu?

  Brugerne: Det er vigtigt for os at vide om brugerne er tilfredse og om det har haft den ønskede effekt. Er indeklimaet i lokalerne blevet bedre?
  – Tilbagemeldingerne fra brugerne er positive og der er blevet en mere jævn temperatur uden trækgener.

  CTS ansvarlige: Er CTS systemet blevet lettere, og har det frigivet tid for driftspersonalet?
  – CTS ansvarlige synes at det nye system er mere overskueligt og selvstyrende. Han kan nu bruge det som et værktøj i stedet for et tidskrævende, nødvendigt stykke arbejde, hvilket har frigivet mere tid til andre opgaver.

  Energibesparelser: Vi overvåger energiforbruget og validerer besparelserne og tilbagebetalingstiden. Dette er en vigtig faktor for at sørge for at kunden har fået optimalt udbytte af sit nye anlæg.
  – Det har givet nogle rigtig gode energibesparelser og en kort tilbagebetalingstid. Derudover er der mindre slid på anlæggene i og med det hele kører bedre.

  Næste skole, Holmegårdsskolen, er allerede i gang, og vi er spændte på hvilke besparelser renoveringen vil bringe. 

  Vil du høre mere om Energistrategien, og hvordan den kan hjælpe dig, så kontakt Kenny Laursen eller læs mere via linket nedenfor.

  Kenny Laursen

  Kenny Laursen

  Projektleder

  Tlf.: 2631 1603
  Mail: kl@ltech.dk

  Energistrategi

  Optimal komfort med et minimalt energiforbrug og en intelligent styring som kræver minimal vedligeholdelse.