Energistrategi

Optimal komfort med et minimalt energiforbrug og en intelligent styring som kræver minimal vedligeholdelse

Det er grundelementerne i LTECH Energistrategi, som efter års udvikling har løftet barren for mulighederne i intelligent bygningsautomatik. Ved hjælp af dataanalyse og et innovativt intelligent CTS anlæg, kan vi sikre en korrekt afstemt energieffektiv styring af bygningen ved minimal ombygning.

Hvilken værdi giver LTECH energistrategi?

Udnyttelse af viden og forskning i styringen

Brug af konkret information til at beregne setpunkter, behov og lign. fremfor diffuse indstillinger og setpunkter.

Energibesparelse

Den helt store gevinst ligger i besparelse af energi og penge, til gavn for klimaet og økonomien.

Minimal prisvenlig ombygning

For at holde omkostningerne nede, er det ombygningen af CTS-anlægget som er i fokus. Dette giver typisk en kort tilbagebetalingstid på få år. 

Total anlægsløsning

Anlæggene er forbundet med hinanden, og driften af anlæggene bliver derfor optimeret. Dermed modarbejder anlæggene heller ikke hinanden, som ofte er tilfældet på anlæg i dag.

Driftspersonalet i centrum

CTS-anlægget er brugervenligt og intelligent. Det kræver minimal løbende justering, hvilket frigiver tid for driftspersonalet til at lave andre opgaver.

Effektivisering

Med præcise og forklarende ”intelligente” alarmer kan driftspersonalet udføre den nødvendige service og vedligeholdelse hurtigt og målrettet og på den måde sikre et fortsat lavt energiforbrug og god komfort.

Regulering

LTECH specialudviklede regulator er selvindstillelig og kræver intet vedligehold, i modsætning til en gammeldags PID regulator.
Alle anlæg kører derfor optimalt og tilpasser sig selv de ændringer som opstår over tid.

LTECH regulator

Den store energibesparelse

Anlæggene er afhængige af behov for at blive frigivet til drift. Som standard er anlæggene slukket ned.

Når der er behov skal dette hurtigst muligt afhjælpes så anlægget kan slukke igen.

Ved aflevering er alle anlæg top tunet og indstillet korrekt, så der ikke skal ændres på setpunkter efterfølgende.

Hvis der eksempelvis er for dårlig aftagelse af varme på en radiatorkreds, går anlægget i måledrift og lukker gradvist ned, for at udnytte varmen. For derefter at åbne igen når korrekt varmeudnyttelse er mulig. Ydermere gives præcise alarmer på CTS som forklarer hvad problemet kan være i installationen, i stedet for at skrue op indtil korrekt temperatur nås. Dette gør det let for driftsansvarlige at reagerer på fejl i installationer, samtidig med det sikrer en optimal energiudnyttelse.

Ved at nedbringe drift tiden på anlæggene, er der mindre slid på komponenterne og der er mulighed for at service eftersyn på anlæg, samt f.eks. filterskift, kan udføres mindre hyppigt.

CASE:

LTECH Energistrategi implementeres på Gungehusskolen