Certificeringer

ISO 9001 Kvalitetsledelse

I LTECH er vi leveringsdygtige og kompromisløse hvad angår kvalitet og effektiv styring, når vi udfører arbejde og holder dialog med vores kunder. Vores kvalitetsledelsessystem (KLS) er derfor certificeret i henhold til ISO 9001:2015 standarden.

Vi stræber efter at indfri vores kunders og samarbejdspartneres forventninger til vores ydelser og leverancer i ethvert henseende, og derved skabe tillid til LTECHs faglige og markedsmæssige evner.

ISO 9001-standarden forpligtiger os til at overholde gældende krav til processer for etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af vores kvalitetsledelse.

Formålet med dette er at have et værktøj, der sikrer solid kvalitetsledelse med fokus på forbedringer og konkurrencedygtighed, og dermed skabe endnu højere sikkerhed for vores kunder.

Vi fører kontrol med alle processer, således vi kan dokumentere, at vores arbejde er blevet udført efter gældende love og regler. Når vi har udført en installation, modtager I en KS-mappe. Den indeholder dokumentationer med beskrivelse af det udførte arbejde, tegninger, materialeliste samt et skema over slutkontrol. Herudover modtager I også en plan over eventuelle og nødvendige eftersyn af installationerne.

Helt konkret arbejder vi med:

  • Udarbejdelse af politikker og kvalitetsmål
  • Evalueringsmøder i ledelsen
  • Proaktivt sikre medarbejderuddannelse- og udvikling nødvendig for at opnå gældende politikker og mål
  • Opfylde kundekrav og overholde myndighedskrav i forbindelse med opgaven
  • Udarbejde forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser

På vores kunde ekstranet tilbyder vi alle vores kunder online adgang til deres opgave. På den måde har I har adgang til løbende proceskontroller, som blandt andet giver jer et overblik over hvilken montør der arbejder på opgaven, samtidig med at du kan følge med i bygge- og/eller renoveringsprocessen.

Hvis der opstår et problem, som vi ikke kan løse sammen

Det er vigtigt for os, at vi udfører alle opgaver, så det stemmer overens med kundens ønsker og forventninger. Hvis der alligevel skulle opstå et problem, som vi ikke kan løse sammen, så kan du henvende dig til  Ankenævnet for tekniske installationer.

ISO 14001 Miljøledelse

LTECH blev etableret med en ambition om at være en grøn og konkurrencedygtig virksomhed, der er socialt ansvarlig. Det er derfor helt naturligt for os at vi nu er blevet certificeret indenfor miljøledelse ISO 14001:2015.

Vi stræber efter at imødekomme kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøets krav og love til produkter og tjenester fra miljøansvarlige kilder.

Med miljøledelse sætter vi miljø- og klimaarbejde i system. Overblikket gør det muligt for os at risikovurdere miljøforhold i virksomheden, proaktivt implementere miljø og bæredygtige initiativer samt sikre at vi opnår synlige resultater, der i sidste ende kan ses på bundlinjen.

Helt konkret arbejder vi med:

  • Miljøkortlægning – identificering af områder med betydelige påvirkninger
  • Strategi for initiativer
  • Udarbejdelse af politikker og mål
  • Prioritering af indsats – handlingsplaner
  • Udarbejdelse og løbende revidering/forbedring af miljøhåndbog

ISO 14001 bidrager til FN’s 17 verdensmål

I LTECH bruger vi FN’s verdensmål som et strategisk redskab når vi tænker bæredygtighed. Miljøledelsessystemet hjælper os med at sætte rammerne og strukturen for hvordan vi skal prioritere og fokusere de væsentlige mål, og hvordan vi skal kommunikere om vores resultater.

Læs mere om hvordan vi har inkorporeret verdensmålene i vores CSR-strategi her.

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv og derfor tager vi ansvar for at beskytte vores medarbejdere mod arbejdsmiljørisici. Derfor blev vi i slut 2022 blev LTECH A/S certificeret i henhold til standarden ISO 45001: Arbejdsmiljø.

Med arbejdsmiljøledelse har vi et veludviklet og effektivt system der hjælper os med at skabe rammerne for ledelse og styring til at identificere og kontrollere arbejdsmiljørisici, og forbedre arbejdsmiljøydelsen i en organisation.

Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning sikrer, at der løbende kontrolleres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer indsatser.