Roskilde Festival Højskole

Roskilde Festival Højskole stod klar i begyndelsen af 2019, som den første nye højskole i 40 år.

Højskolen er en ombygning af en tidligere betonfabrik i Musicon-området i Roskilde.

LTECH A/S stod for både CTS- og EL-entreprisen, som startede op i november 2017.

Som én af største entrepriser i projektet, stod LTECH A/S for;

  • Belysning (EL).
  • Central Tilstandskontrol og Styring (CTS).
  • Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA).
  • Adgangskontrol (ADK).
  • Automatisk Indbrudsalarmering (AIA).
  • Automatisk Brandventilation (ABV).
  • Automatisk Varslingsanlæg (AVA) kombineret med musikanlæg.

Faglokalerne på højskolen har hver sin funktion, og derfor er ingen af lokalerne ens. Det var et spændende projekt for LTECH A/S, fordi projektet var fyldt med udfordringer og nytænkning.

 

Bygherre: Roskilde Festival Højskole

Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

Ingeniør: Norconsult

Arkitekt: MVRDV og COBE

CTS- og EL-entreprenør: LTECH A/S

Afslutning: Januar 2019