Renovering af Illum København

Siden 2013 har renoveringen af ILLUM været i gang, og el-montørerne i vores afdeling, De Grønne Elektrikere, udfører fagentreprise og står for alle elinstallationer i bygningen. Samtidig står vores CTS-montører for design og programmering af bygningsautomatikken i stormagasinet. Hele renoveringen er planlagt til at være færdigt i 2017.
Renoveringen af stormagasinet skal føre til et mere moderne miljø i høj kvalitet og et opdateret indretningskoncept, hvor der er plads til flere butikker. For at sikre at magasinet kan fungere, som det plejer, er renoveringsprojektet inddelt i flere faser.

Fagentreprise

Vi udfører den el-tekniske fagentreprise, som bl.a. omhandler elinstallationer både indvendigt og udvendigt, audio-anlæg, netværksinstallationer og montering af infoskærme i både butiks- og restaurantområdet. Vi termograferer alle el-tavler og undersøger, at elinstallationerne er sikre.

Samtidig står vi også for CTS, og designer og programmerer ventilations- og køleanlægget, så kunder og medarbejdere kan befinde sig i et godt og sundt indeklima.

Serviceaftale

ILLUM har fået en serviceaftale, som omfatter, at vi står for den daglige vedligeholdelse af samtlige elinstallationer og bygningsautomatik i bygningen. Derudover har vi tilknyttet en teknisk vagt, så stormagasinet altid har styr på lys, lyd og indeklima.

Bygherre: La Rinacente

Type: Stormagasin inklusiv restauranter

Opgave: El- og CTS-entreprise

Beliggenhed: København K