Energioptimering KU Biocenter

Da KU Biocenter blev bygget, valgte man af arkitektoniske årsager at have korte skorstene. For at imødekomme lovkravet om, at afkast fra ventilation gennem skorstene skal ske i en vis højde over bygninger, var man derfor nødt til bruge mange energiressourcer på boosterventilationer, som kunne skyde luften højt nok op i vejret.

Motivationen for at energioptimeringen var netop at nedbringe det høje niveau af energiressourcer på boosterventilationerne.

Løsningen blev en energirenovering, der medførte nye, høje skorstene. De sikrer, at afkastet sker i overensstemmelse med lovgivningen på området. Vi indførte ny styring til spjældmotorer i ventilationskanalerne, som sikrede det rette tryk i skorstene.

Vi har beregnet, hvor højt trykket i ventilationskanalerne skal være for at afkastet når højt nok op i vejret. CTS-anlægget er programmeret til at styre efter disse beregninger.

Tilsammen betyder det, at KU Biocenter nu har en væsentlig mindre energiregning end før.

Bygherre: Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Type: Uddannelsesinstitution

Opgave: CTS-entreprise

Beliggenhed: København N

Rådgiver og arkitekt: ALECTIA