Social ansvarlighed

Vores ansvar

I LTECH anser vi corporate social responsibility (CSR) som værende en central del af vores hverdag, ikke kun i forhold til hvordan vi driver vores forretning, men også hvordan vi forventer at vores samarbejdspartnere driver deres. Vi vil gerne gøre en forskel og vi vil gerne opfordre andre til at gøre det samme. Vi kan alle byde ind med noget forskelligt der kan gøre en lille forskel, men sammen kan gøre den store forskel.

FN har skabt 17 verdensmål der skal bane vej for at løse klodens største problemer inden 2030. Dette gælder blandt andet problemer som fattigdom, ulighed, klima og økonomisk vækst.

I LTECH har vi valgt at inkorporere de 17 verdensmål i vores CSR-strategi og dermed tage del i at indfri målene inden 2030. Vores CSR-strategi berører fire overordnede områder: miljø, uddannelse, arbejdsforhld og forretning.

Miljø

Vores ambition er at beskytte miljøet og naturen ved at spare på naturens ressourcer og belaste miljøet mindst muligt uden at gå på kompromis med vores kvalitet. Samtidig stræber vi efter at imødekomme kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøets krav og love til produkter og tjenester fra miljøansvarlige kilder.

Miljøledelse kan netop hjælpe os med at sætte miljø- og klimaarbejde i system. Overblikket gør det muligt for os at risikovurdere miljøforhold i virksomheden, proaktivt implementere miljø og bæredygtige initiativer samt sikre at vi opnår synlige resultater, der i sidste ende kan ses på bundlinjen. Vi har i samme forbindelse udarbejdet en miljøvejledning der har til formål at informere alle medarbejdere om LTECHs retningslinjer hvad angår miljøtiltag og på den måde sikre at vores miljø- og klimaarbejde bliver gennemgribende i hele virksomheden.

Miljøvejledningen består af 8 punkter som vi forpligtiger os til at overvåge fremskridt og afvigelser.

De 8 punkter er:

 • Reducering af strømforbrug
 • Reducering af papirforbrug
 • Reducering af vandforbrug
 • Reducering af Co2 direkte I
 • Reducering af Co2 direkte II
 • Bæredygtig affaldssortering
 • Bæredygtig bilpolitik
 • Bæredygtige indkøb

%

100% grøn bilpark

%

besparelse på elforbrug via solcelleanlæg

Uddannelse

I LTECH tager vi ansvar for at give dygtige, unge såvel som voksne, mennesker mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og dermed føre branchen videre.

LTECH er en virksomhed med en flad ledelsesstruktur, hvor alle bliver hørt og er
med til at forme sin egen hverdag, og på den måde opnår man både professionel og personlig udvikling.

Arbejdsforhold

I LTECH har vi stort fokus på, at vores medarbejere har en god, sund og sikker hverdag, når de er på arbejde. Vi sikrer kontinuerligt at vores arbejdsprocesser og indretning er tilrettelagt hvorpå arbejdet ikke medfører forringelse af medarbejdernes fysiske eller psykiske tilstand. Derfor er vores arbejdsgange planlagt i alle led således at de foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Vi tilpasser så vidt muligt arbejdsgange til den enkelte medarbejder, hvad angår blandt andet valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder.

Download vores CSR rapport nederst på siden for at læse mere.

Forretning

LTECHs vision er simpel; vi vil være de bedste. Vi baner vejen til vores vision ved at være på forkant med udviklingen, løbende etablere nye partnerskaber og sørge for relevant videreuddannelse af vores medarbejdere. Vores vision har allerede taget os langt, og det er takket være vores værdier, vores medarbejdere og vores kunder, at vi stadig vækster den dag i dag.

Forretningsmodel

LTECH har udviklet en forretningsmodel, hvor et ellers lukket og fastlåst marked, kan åbne sig. Dette tilsikrer produktuafhængighed for fremtiden og dermed langt større valgmuligheder, både hvad gælder leverandører og produkter.

Kvalitetsledelse ISO 9001

I LTECH er vi leveringsdygtige og kompromisløse hvad angår kvalitet og effektiv styring, når vi udfører arbejde og holder dialog med vores kunder. Vores
kvalitetsledelsessystem (KLS) er derfor certificeret i henhold til ISO 9001:2015 standarden.

 Anti-korruption

LTECHs adfærdskodeks bygger på vores grundlæggende værdier, og er et regelsæt der vejleder os i hvordan vi driver vores forretning. Vi tror på at maksimal åbenhed og gennemsigtighed er nøglen
til at bekæmpe korruption.

Dette adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere i LTECH. Den har til formål at sikre og understøtte en adfærd og en arbejdsetik, som er karakteriseret ved den højeste standard for personlig og organisatorisk integritet både internt og eksternt i mødet med de mange forskellige kunder og samarbejdspartnere.

Vores adfærdskodeks består af følgende principper:

 1. Intressekonflikter
 2. Konkurrence
 3. Bestikkelse
 4. Afpresning
 5. Bedrageri
 6. Underslæb
 7. Gaver
 8. Nepotisme og favorisering
 9. Rapportering af korruptionssager

LTECH A/S er bekendt med og respekterer reglerne om korruption, som de udtrykkes i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 09. september 2017, §§ 122, 144, og 299 stk. 2.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Europarådets Strafferetskonvention mod korruption og OECD’s konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner samt FN’s konvention mod korruption (UNCAC).