Roskilde Festival Højskole

Dansk

Roskilde Festival Højskole stod klar i begyndelsen af 2019,
som den første nye højskole i 40 år. 

Højskolen er en ombygning af en tidligere betonfabrik i 
Musicon-området i Roskilde.

LTECH A/S stod for både CTS- og EL-entreprisen,
som startede op i november 2017. 

Som én af største entrepriser i projektet, stod LTECH A/S for; 

  • Belysning (EL).
  • Central Tilstandskontrol og Styring (CTS).
  • Automtisk Brandalarmeringsanlæg (ABA).
  • Adgangskontrol (ADK).
  • Automatisk Indbrudsalarmering (AIA).
  • Automatisk Brandventilation (ABV).
  • Automatisk Varslingsanlæg (AVA) kombineret med musikanlæg.

Faglokalerne på højskolen har hver sin funktion,
og derfor er ingen af lokalerne ens. Det var et spændende
projekt for LTECH A/S, fordi projektet var fyldt med 
udfordringer og nytænkning.

 

Bygherre: Roskilde Festival Højskole 

Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

Ingeniør: Norconsult

Arkitekt: MVRDV og COBE

CTS- og EL-entreprenør: LTECH A/S

Afslutning: Januar 2019