NIAGARA INTEGRATION FOR COOPS API

Den danske supermarkedskæde, Coop, består af knap 1.100 butikker. Med sådan en størrelse kan det ofte være en udfordring at sikre effektiv drift, hvis ikke de tekniske styresystemer er samlet et sted.

LTECH har derfor samlet alle Coops CTS-anlæg på en samlet CTS-platform på tværs af butikskoncepter. Til den nye CTS-platform har LTECH udviklet en integration med et Coops API således, at de tekniske anlæg indhenter butikkernes åbningstider helt af sig selv. CTS-anlægget kan på den måde justere varme, lys og ventilationsanlæg automatisk efter butikkens åbningstider.

Fordelen ved denne løsning er, at informationer om åbningstider kun justeres ét enkelt sted. Ændringerne bliver opdateret på Coops hjemmeside, Åbningstider på Google og CTS-anlægget.

Aftalen er indgået som led i Coops energi program, der skal reducere deres samlede energiforbrug med 20 procent fra 2016 til 2020. Vi har indtil videre konverteret i ca. 650 butikkers anlæg til én central server.