Miljøpolitik

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

 

FN har skabt 17 verdensmål der skal bane vej for at løse klodens største problemer inden 2030. Dette gælder blandt andet problemer som fattigdom, ulighed, klima og økonomisk vækst.

I LTECH har vi valgt at inkorporere de 17 verdensmål i vores CSR-strategi og dermed være en del i at indfri målene inden 2030.

 

Vi arbejder særligt med følgende mål:

4. Kvalitetsuddannelse

7. Bæredygtig energi

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

12. Ansvarligt forbrug og produktion

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Vi håber til gengæld, at vi kan få flere af verdensmålene inkorporeret i vores strategi.

 

Miljøpolitik

Miljøbevidsthed er grundlæggende i LTECH. 

Vores overordnede ambition er at beskytte miljøet og naturen ved at spare på naturens ressourcer og belaste miljøet mindst muligt uden at gå på kompromis med vores kvalitet.

Vores daglige arbejde består i at hjælpe private og offentlige erhvervskunder med at optimere deres energiforbrug. Vi bestræber os på at finde energirigtige løsninger med fokus på kvalitet og besparelser.

Vi sørger kontinuerligt for at informere vores medarbejdere, om hvordan de individuelt kan minimere belastninger i deres daglige arbejde.

Derudover sørger vi også for at være opdateret på ny viden og teknologi, der kan sikre øget miljøbeskyttelse.

  • Vi sørger for at vores affald sorteres og opbevares forsvarligt, og at det bortskaffes i.h.t. den gældende lovgivning.
  • Vi forsøger i vid udstrækning at handle hos leverandører der leverer miljørigtige produkter.
  • Vi bestræber os for at sikre en høj grad af genanvendelse og minimering af spild.
  • Vi fokuserer på at iværksætte nye initiativer, der kan mindske vores belastning af miljøet.

 

  

 

Kørsel 

Vi ønsker at udvise miljømæssig ansvarlighed og bevidsthed, samtidig med at vi kan optimere vores driftsøkonomi på bilflåden, og samtidig gøre vores for at nedbringe den totale udledning af de miljøskadelige emissioner, herunder mængden af CO2, SO2, NOx samt partikler.

Vi har i samarbejde med vores leasing firma, ALD Automotive, sat grænseværdier for bilernes miljømæssige fodaftryk på tværs af parametre som bil- og brændstoftype, vægt og brændstofforbrug.

  • CO2 udslip: Maximum 120 CO2 g/km.
  • Km/liter: Minimum 22 km/liter.
  • Miljøklasse: Minimum A+

Bilen skal derudover være udstyret med en alternativ drivlinje i form af f.eks. mild
hybridsystem(48V), hybrid(HEV), plug-in-hybrid(PHEV), brint- (Hydrogen EV) eller elbil(EV).
For varebiler (kassebiler), er det en forudsætning, at de eksisterende modeller på markedet på det
givne tidspunkt, kan leve op til ovenstående krav.

Hvert år bliver vores miljøkrav revideret i takt med, at de forskellige bilproducenter kan tilbyde bedre og mere energieffektive modeller. 

 

Materialer

I forbindelse med udførelsen af vores arbejde er det naturligt, at vi bestiller mange materialer igennem vores leverandører. Vi bestræber os derfor efter at bruge materialer der er produceret med hensyn miljøet. Dog er det ikke altid, at vi får brugt alt det vi bestiller. For at mindske vores antal af returneringer, og dermed beskytte miljøet på flere parametre, har vi oprettet et internt lager hvor medarbejdere kan aflevere og afhente materialer der ikke er blevet brugt. Dette betjenes igennem en app, så vores medarbejdere ikke kører forgæves, eller bestiller materialer vi allerede har liggende.