Kvalitetssikring

I LTECH prioriterer vi at have et højt niveau af sikkerhed. Derfor fører vi kontrol med alle processer og giver vores kunder online adgang til vores ISO 9001 certificerede kvalitetledelsessystem.

El-arbejde udført i bedste kvalitet

Kvalitet og faglig stolthed er centrale begreber, når vi udfører arbejde.

Kvalitetsledelsessystem (KLS) er et lovkrav, som betyder, at alle som udfører elinstallationer, skal indføre kvalitetsstyring for at undgå el-ulykker, brande mv. og samtidig tilsikre kvalitetsfuld arbejde. Hos LTECH har vi fået godkendt vores KLS med en ISO 9001:2015 certificering. Dette betyder endnu højere sikkerhed for vores kunder. Vi forpligter os løbende til at udvikle, forbedre og vedligeholde ISO 9001 systemet.

Vi fører kontrol med alle processer, så vi kan garantere en løsning af høj kvalitet. Når vi har udført en installation, modtager du dokumentation for arbejdet i form af en SKS-mappe. Den indeholder en beskrivelse af det udførte arbejde, tegninger, 

materialeliste samt et skema over slutkontrollen. Tilsammen sikrer dokumentationen, at arbejdet er blevet udført efter gældende love og regler.

Herudover modtager du også en plan, der viser nødvendige eftersyn af installationerne.

Vi bestræber os efter at indfri kundernes forventinger til vores ydelser og leverancer i ethvert henseende og derved skabe tillid til LTECHs faglige og markedsmæssige formåen. 

Vores nedenstående politikker danner grundlag for kvalitetsmål og følges op på evalueringsmøder i ledelsen. Yderligere kommunikeres vores politikker her på vores hjemmeside og understøtter vores strategiske retning. Vi vil være lovmedholdelig.

Ovenstående betyder, at LTECH vil:

  • Levere rette produkt til retmæssig tid
  • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter. 
  • Sikre at ledelsen bidrager aktivt til at sikre den medarbejderuddanelse- og udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål. 
  • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med opgaven. 
  • Iværksætte forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser. 

Specielt udviklet kvalitetsledelsessysstem til vores kunder

Som nærmest den eneste elinstallatør på markedet, tilbyder vi alle vores kunder online adgang til KLS'en på deres opgave. På den måde har du har adgang til kvalitetssikringen og en løbende proceskontrol, som bl.a. giver dig et overblik over, hvilken montør, som arbejder på opgaven, samtidig med, at du kan følge med i bygge- og/eller renoveringsprocessen.

Hvis der opstår et problem, som vi ikke kan løse sammen

Det er vigtigt for os, at vi udfører alle opgaver, så det stemmer overens med kundens ønsker og forventninger. Hvis der alligevel skulle opstå et problem, som vi ikke kan løse sammen, så kan du henvende dig til Ankenævnet for tekniske installationer.