ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14001 Miljøledelse
LTECH blev etableret med en ambition om at være en grøn og konkurrencedygtig virksomhed, der er socialt ansvarlig. Det er derfor helt naturligt for os at vi nu er blevet certificeret indenfor miljøledelse ISO 14001:2015.

Vi stræber efter at imødekomme kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøets krav og love til produkter og tjenester fra miljøansvarlige kilder.

Med miljøledelse sætter vi miljø- og klimaarbejde i system. Overblikket gør det muligt for os at risikovurdere miljøforhold i virksomheden, proaktivt implementere miljø og bæredygtige initiativer samt sikre at vi opnår synlige resultater, der i sidste ende kan ses på bundlinjen.

Helt konkret arbejder vi med:

  • Miljøkortlægning – identificering af områder med betydelige påvirkninger
  • Strategi for initiativer
  • Udarbejdelse af politikker og mål
  • Prioritering af indsats – handlingsplaner
  • Udarbejdelse og løbende revidering/forbedring af miljøhåndbog

ISO 14001 bidrager til FN’s 17 verdensmål

I LTECH bruger vi FN’s verdensmål som et strategisk redskab når vi tænker bæredygtighed. Miljøledelsessystemet hjælper os med at sætte rammerne og strukturen for hvordan vi skal prioritere og fokusere de væsentlige mål, og hvordan vi skal kommunikere om vores resultater.

Læs mere om hvordan vi har inkorporeret verdensmålene i vores CSR-strategi her.