Eftersyn

Et lovpligtigt eftersyn garanterer optimal drift af dit ovenlys og brandventilation.

Et lovpligtigt eftersyn garanterer optimal drift af dit automatiske brandanlæg.

I det moderne Danmark er sikkerhed i højsædet, og dette kan LTECH hjælpe dig med. 

Med en serviceaftale hos LTECH sikrer I jer, at jeres anlæg overholder det lovmæssige årlige eftersyn, samt at dit udstyr er installeret korrekt og fungerer efter hensigten. 

Et lovpligtigt eftersyn bliver udført i henhold til DBI forskrift 232, punkt 5-6, vejledning 024 punkt 7 og DBI retningslinje 005 punkt 1-3.

Et eftersyn har følgende omfang:

  • Centraleftersyn jf. producentens anvisninger.
  • Udlæsning af detektor følsomhed.
  • Afprøvning af alarmoverførsel.
  • Funktionstest af samtlige detektorer og alarmtryk over en 3-årig periode.  
  • Funktionstest af interne akustiske og optiske alarmsignaler.
  • Funktionstest af eksterne styringer.
  • Funktionstest af mekaniske dele på dør/port (ABDL).
  • Kontrol af driftjournalen.
  • Udfyldelse af eftersynsrapport.

 

Vi tilbyder både kortere og længere serviceaftaler for at tilpasse os dit behov.

Ved ikke at have en serviceaftale risikerer du driftstab og tabt indtjening ved nedbrud.

Kontakt Mark Knudsen på 29287585 til en uforpligtende samtale.