ABA

LTECH A/S er certificeret i: Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), herunder Schneiders ESMI løsninger,
samt Securiton Securifire, Automatisk varslingsanlæg (AVA) og Automatisk Branddørslukning (ABDL). Disse
anlæg sikrer automatisk og effektivt din bygning hvis der skulle opstå brand. Vi projekterer og installerer
anlæg der er tilpasset den enkelte bygnings behov. Vi sikrer, at det rigtige anlæg installeres, så I opnår den
største form for tryghed og beskyttelse.

ABA

Vi projekterer og installerer anlæg, som er tilpasset den enkelte bygnings brug. Dette kan eksempelvis være skoler, børnehaver, offentlige instanser mm. Her sikrer vi, at det rigtige anlæg installeres, så I opnår den største form for tryghed og beskyttelse.

Vi benytter os af udstyr, som giver den største overskuelighed for den ansvarshavende person og sætter en dyd i, at jeres ansvarshavende person er korrekt udrustet til at varetage den daglige kontrol af anlægget.

ABA-anlæg er normalt baseret på røg- eller termodetektorer, som kan detektere tegn på brand inden den udvikler sig.

Automatiske brandanlæg har som oftest alarmoverførsel til beredskabet, som rykker ud til alle alarmer.

Vi leverer varsling både som tonevarsling integreret i ABA soklen eller som talevarsling med højtalere.

AVA

Automatisk varslingsanlæg (AVA) en effektiv måde at sikre en rolig og sikker evakuering af en bygning i tilfælde af en nødsituation.

Kravene til AVA findes i DBI retningslinje 024, her kan man se hvor og hvornår det er nødvendigt at installere AVA. Samtidig kan man her finde krav til udstyr og højtalere.

Samtidig med at AVA er et effektivt evakueringsværktøj, kan det også benyttes til at give alle-beskeder og afspille musik igennem højtalere.

Vi tilbyder at projektere og opsætte et anlæg, som dækker jeres behov og opretholder de krav stillet af DBI.

Vi kan også tilbyde service og vedligeholdelse af jeres anlæg, efter forskrifterne i DBI.

Vi er ikke låst på ét AVA produkt, hvilket giver os mulighed for at vælge det helt rigtige produkt til jeres behov.

ABDL

Automatisk branddørslukning sikrer mod røgspredning ved brand og kan være medvirkende til at mindske branden. Systemet sørger automatisk for, at alle tilkoblede brandøre lukkes, hvis der detekteres røg. Dette mindsker spredning i bygningen, og dermed skader på mennesker og materiel.

ABDL er en hurtig og billig måde til at sikre, at branddøre lukker i forbindelse med, at der opstår røg. Installationen foretages enkeltvis eller som en del af et ABA-anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg).

Automatisk branddørslukning kan installeres i både nybyggeri og i eksisterende bygninger.

Vi leverer integrering af ABDL i større anlæg eller som stand-alone anlæg i mindre bygninger.

Eftersyn

Et lovpligtigt eftersyn garanterer optimal drift af dit automatiske brandanlæg.

Et lovpligtigt eftersyn bliver udført i henhold til DBI forskrift 232, punkt 5-6, vejledning 024 punkt 7 og DBI retningslinje 005 punkt 1-3.

Et eftersyn har følgende omfang:

  • Centraleftersyn jf. producentens anvisninger.
  • Udlæsning af detektor følsomhed.
  • Afprøvning af alarmoverførsel.
  • Funktionstest af samtlige detektorer og alarmtryk over en 3-årig periode.
  • Funktionstest af interne akustiske og optiske alarmsignaler.
  • Funktionstest af eksterne styringer.
  • Funktionstest af mekaniske dele på dør/port (ABDL).
  • Kontrol af driftsjournalen.
  • Udfyldelse af eftersynsrapport.

Vi tilbyder både kortere og længere serviceaftaler for at tilpasse os dit behov.

Med en serviceaftale hos LTECH sikrer I jer, at jeres anlæg overholder det lovmæssige årlige eftersyn, samt at dit udstyr er installeret korrekt og fungerer efter hensigten.

Ved ikke at have en serviceaftale risikerer du driftstab og tabt indtjening ved nedbrud.

Kontakt Mark Knudsen hvis du vil høre hvad vi kan gøre for netop jeres anlæg.

Mark Foltmann Knudsen

Mark Foltmann Knudsen

Sikring

Tlf. 29287585

Email: mfk@ltech.dk