Mapping

Mapping af udstyr, områder og rum

I FMS-systemer er placeringer af sensorer afgjort af en mapping af de klimatiske forhold for fugt og temperatur afhængig af hvad der skal opbevares i det pågældende udstyr, område eller rum.

En mapping opgave leveret af LTECH indeholder en detaljeret rapport som indeholder alt rå data, en evalueret fordeling af de varmeste og koldeste områder som er detekteret i området.

Data leveres i rapporten både i tabelform for alle logget datapunkter, og i overskuelige kurver som identificerer udviklingen i grafisk form.

Det tages stilling til hvorvidt fordelingen og afvigelsen imellem højeste og laveste målte værdi er indenfor den forud defineret MPE (Maximum Permissible Error) og hvor mange sensorer der skal anvendes, samt hvor de skal placeres for at sikre FMS-systemets data loggende sensorer er placeret i lokationer, som er retvisende for de mest udsatte steder i det pågældende udstyr, områder eller rum.

LTECH anvender selvfølgelig dataloggere som er kalibreret jf. ISO17025 (akkrediteret certifikater), det sikres at disse er kalibreret inden de anvendes i udstyr, områder eller rum, samt at de ved afsluttet mapping aktivitet igen kalibreres således at det anvendte mapping data er pålideligt og har været i kontrol igennem hele mapping processen.

LTECH leverer som udgangspunkt en mapping analyse ud fra et sæt generelle regler:

 1. Skabe som er < 2m3, her vil der som hovedregel altid indgå 9 dataloggere.
 2. Rum som er < 20m3, her evalueres antal ud fra nedenstående regelsæt
 3. Områder som er > 20m3, her evalueres antal ud fra nedenstående regelsæt

Regelsæt som indgår i evaluering af antallet af dataloggere:

 1. De ekstreme områder skal studeres.
 2. Map i 3 dimensioner (x, y, z)
 3. Fokuser i store områder på hylder hvor der opbevares produkter
 4. Identificer variabler, døre, vinduer, sydvendte vægge, HVAC osv.

For alle skabe, rum eller områder indgår der i LTECH’s mapping strategi altid følgende konditioner:

 1. Test ved 0% belastning
 2. Test ved 60% belastning
 3. Test ved 100% belastning
 4. Dør åbninger til simulering af normal drift, hvordan påvirkes området ved:
  – Ind- og udgang af større områder
  – Åbning og lukning af døre på skabe
 5. Strømafbrydelse
 6. Opstartstest

Datalognings perioden er 100% afhængig af det tiltænkte produkt, som skal opbevares i det pågældende område!

Perioder varierer fra dage og op til uger, dette fastlægges i samarbejde med produkt ansvarlige ved udarbejdelse af testprotokoller!

Uanset om man mapper områder for temperatur, fugt eller begge, så̊ vil det være altafgørende at de fysiske forhold, som påvirker området skal være idriftsat og testet til et niveau der sikrer at området der mappes, er styret efter den tiltænkte funktion!

LTECH leverer afsluttende rapporter for den gennemførte mapping som kan indarbejdes direkte i vaiderings aktioner, og overholder god dokumentations praksis.

Kontakt LTECH for at få en gennemgående instruktion i hvorledes i bedst muligt kommer igennem mapping processen, LTECH er den rette til denne opgave.