ISO 9001 Kvalitetsledelse

I LTECH er vi leveringsdygtige og kompromisløse hvad angår kvalitet og effektiv styring, når vi udfører arbejde og holder dialog med vores kunder. Vores kvalitetsledelsessystem (KLS) er derfor certificeret i henhold til ISO 9001:2015 standarden.

Vi stræber efter at indfri vores kunders og samarbejdspartneres forventninger til vores ydelser og leverancer i ethvert henseende, og derved skabe tillid til LTECHs faglige og markedsmæssige evner.

ISO 9001-standarden forpligtiger os til at overholde gældende krav til processer for etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af vores kvalitetsledelse.

Formålet med dette er at have et værktøj, der sikrer solid kvalitetsledelse med fokus på forbedringer og konkurrencedygtighed, og dermed skabe endnu højere sikkerhed for vores kunder.

Vi fører kontrol med alle processer, således vi kan dokumentere, at vores arbejde er blevet udført efter gældende love og regler. Når vi har udført en installation, modtager I en KS-mappe. Den indeholder dokumentationer med beskrivelse af det udførte arbejde, tegninger, materialeliste samt et skema over slutkontrol. Herudover modtager I også en plan over eventuelle og nødvendige eftersyn af installationerne.

Helt konkret arbejder vi med:

  • Udarbejdelse af politikker og kvalitetsmål
  • Evalueringsmøder i ledelsen
  • Proaktivt sikre medarbejderuddannelse- og udvikling nødvendig for at opnå gældende politikker og mål
  • Opfylde kundekrav og overholde myndighedskrav i forbindelse med opgaven
  • Udarbejde forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser

På vores kunde ekstranet tilbyder vi alle vores kunder online adgang til deres opgave. På den måde har I har adgang til løbende proceskontroller, som blandt andet giver jer et overblik over hvilken montør der arbejder på opgaven, samtidig med at du kan følge med i bygge- og/eller renoveringsprocessen.

Hvis der opstår et problem, som vi ikke kan løse sammen

Det er vigtigt for os, at vi udfører alle opgaver, så det stemmer overens med kundens ønsker og forventninger. Hvis der alligevel skulle opstå et problem, som vi ikke kan løse sammen, så kan du henvende dig til  Ankenævnet for tekniske installationer.