FMS

Facility Monitoring System – Intet er i kontrol uden data, rå-data er alt afgørende for at dokumentere de klimatiske forhold!

LTECH arbejder med FMS som en del af vores certificeringer indenfor vores brands og anvender disse systemer som GxP kritiske installationer hvor data opsamles i controllere og uploades til sikre databaser hvor der ALTID er FULD sporbarhed til at data er sikkert, og pålideligt samt beskyttet imod enhver form for ændring som ikke kan spores til hvornår og hvem der skulle have kompromitteret data!

FMS-data er logget klimatiske konditioner i rum i bygningen, som ofte anvendes som er del af frigivelse af produkt.

Det er altafgørende af det logget data er baseret på en teknisk solid løsning, at der er indlagt overvejelser i design som hele tiden har fokus på at sikre logdata.

Derfor designer LTECH altid efter en løsning som tilgodeser så mange fejl scenarier som kan opstå i en teknisk installation ved at teste og designe efter at systemet altid er oppe, og hvis der skulle opstå omstændigheders hvor data ikke er sikret, at der alarmeres prompte til de ansvarlige omkring eventuelle risici for fejl eller manglende data!

LTECH fokuserer ikke løsninger i FMS med henblik på energioptimeret løsninger, vi anvender FMS data i BMS systemets energi overvejelser for at sikre en energi effektiv drift på anlæg, men UDEN det kompromitterer de enkelte områders klimatiske forhold.

FMS er et mere simpelt system, fokus for LTECH er uden undtagelser på at sikre data, sikre korrekte pålidelige målinger baseret på gode velprøvet sensorer og transmittere, forbundet til IO moduler hvor der er kalkuleret og dokumenteret sikkerhed for at der over længere perioder kan opbevares data i tilfælde hvor systemet database af årsager kan være utilgængelig, og på samme tid alarmere for netop denne uhensigtsmæssighed, og dermed sikre at når fejl er udbedret vil data være sikret lokalt og kunne automatisk opsamles igen når systemet er fejlrettet.

At arbejde med LTECH er fuld pakke! – Vi kan og vil gerne hjælpe jer fra at impact evaluere til udarbejdelse af Risiko Vurdering, FMEA/FMECA, planlægning af valideringsstrategien igennem konstruktionen og hele vejen til rapportering af test protokoller og den afsluttende validerings rapportering.