Finansiering af vores løsninger

I LTECH har vi mulighed for at tilbyde vores kunder finansiering/leasing af vores løsninger. På den måde undgår I at binde likviditet i virksomhedens materielle aktiver.

Fordele ved leasing er:

  • Opdateret udstyr.
  • Alle omkostninger samlet som en månedlig ydelse, der betales kvartalsvis forud.
  • Fuldt fradrag for leasingudgiften.
  • Lave etableringsomkostninger – 600 kr. pr. aftale.
  • Mulighed for lavere leasingydelser med restværdi ved udløb.
  • Bedre likviditet og dermed mere råderum.
  • Ingen momsudlæg som ved køb.
  • Ingen omkostninger til stiftelse af sikkerheder.