Eftersyn

I det moderne Danmark er sikkerhed i højsædet, og dette kan LTECH hjælpe dig med. Vi er autoriseret elinstallatør og udfører lovpligtige eftersyn af elinstallationer og brandanlæg.
Elinstallationer
Vi sørger for, at du får en tryghed for, at elinstallationerne er i orden. Vi gennemgår synlige elinstallationer og udarbejder en synsrapport. Rapporten indeholder resultat af gennemgangen af bygningens installationer. Rapporten vil oplyse jer i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til den gældende lovgivning på udførelsestidspunktet.

Kontakt os her for en uforpligtende samtale.

Brandanlæg
Et lovpligtigt eftersyn garanterer optimal drift af dit automatiske brandanlæg.

Et lovpligtigt eftersyn bliver udført i henhold til DBI forskrift 232, punkt 5-6, vejledning 024 punkt 7 og DBI retningslinje 005 punkt 1-3.

Et eftersyn har følgende omfang:

  • Centraleftersyn jf. producentens anvisninger.
  • Udlæsning af detektor følsomhed.
  • Afprøvning af alarmoverførsel.
  • Funktionstest af samtlige detektorer og alarmtryk over en 3-årig periode.
  • Funktionstest af interne akustiske og optiske alarmsignaler.
  • Funktionstest af eksterne styringer.
  • Funktionstest af mekaniske dele på dør/port (ABDL).
  • Kontrol af driftsjournalen.
  • Udfyldelse af eftersynsrapport.

Vi tilbyder både kortere og længere serviceaftaler for at tilpasse os dit behov.

Med en serviceaftale hos LTECH sikrer I jer, at jeres anlæg overholder det lovmæssige årlige eftersyn, samt at dit udstyr er installeret korrekt og fungerer efter hensigten.

Ved ikke at have en serviceaftale risikerer du driftstab og tabt indtjening ved nedbrud.

Kontakt Mark Knudsen på 29287585 til en uforpligtende samtale.

Vi tilbyder både kortere og længere serviceaftaler for at tilpasse os dit behov.

Ved ikke at have en serviceaftale risikerer du driftstab og tabt indtjening ved nedbrud.

Kontakt Mark Knudsen på 29287585 til en uforpligtende samtale.