Energioptimering af KU Biocenter

Da KU Biocenter blev bygget, valgte man af arkitektoniske årsager at have korte skorstene. For at imødekomme lovkravet om, at afkast fra ventilation gennem skorstene skal ske i en vis højde over bygninger, var man derfor nødt til bruge mange energiressourcer på boosterventilationer, som kunne skyde luften højt nok op i vejret.

Motivationen for at energioptimeringen var netop at nedbringe det høje niveau af energiressourcer på boosterventilationerne.

Løsningen blev en energirenovering, der medførte nye, høje skorstene. De sikrer, at afkastet sker i overensstemmelse med lovgivningen på området. Vi indførte ny styring til spjældmotorer i ventilationskanalerne, som sikrede det rette tryk i skorstene.

Vi har beregnet, hvor højt trykket i ventilationskanalerne skal være for at afkastet når højt nok op i vejret. CTS-anlægget er programmeret til at styre efter disse beregninger.

Tilsammen betyder det, at KU Biocenter nu har en væsentlig mindre energiregning end før.

Bygherre og rådgiver har givet os topkarakterer for opgaven. Se vores karakterer i faktabladet fra byggerating.dk

Bygherre: Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Type: Uddannelsesinstitution

Opgave: CTS-entreprise

Beliggenhed: København N

Rådgiver og arkitekt: ALECTIA