ADBL

For LTECH A/S er sikkerhed et vigtigt element i både nybyggeri og på eksisterende bygninger. Derfor tilbyder vi at installere ABDL.
ABDL – Automatisk Branddørslukning
Automatisk branddørslukning sikrer mod røgspredning ved brand og kan være medvirkende til at mindske branden. Systemet sørger automatisk for, at alle tilkoblede brandøre lukkes, hvis der detekteres røg. Dette mindsker spredning i bygningen, og dermed skader på mennesker og materiel.

ABDL er en hurtig og billig måde til at sikre, at branddøre lukker i forbindelse med, at der opstår røg. Installationen foretages enkeltvis eller som en del af et ABA-anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg).

Automatisk branddørslukning kan installeres i både nybyggeri og i eksisterende bygninger.

Vi leverer integrering af ABDL i større anlæg eller som stand-alone anlæg i mindre bygninger.

For mere information kontakt Mark Knudsen på 29287585.